Hero image

Opplevingar

Hero image

Alvsvågvatnet

Ved Alvsvågvatnet er det ein flott opparbeida badeplass med sandstrand, hoppetårn, stupebrett og rampe.

Kategoriar
badeplass
Taggar
vatn
stupebrett
strand
hoppetårn
Hero image

Åreiddalen

I Åreiddalen finn du kai, badestrand og grasslette, grillstader og toalett, samt fine forhold for fiske og bærplukking. Vil du til topps på Siggjo (474 moh), eit av dei fineste utsiktspunktene og mest kjente seilingsmerkene langs kysten, kan Åreiddalen være et godt utgangspunkt.

Kategoriar
badeplass
kajakk
båtfeste
fiskeplass
Taggar
strand
fiskeplass
kai
wc
Hero image

Austnes (Austnespynten)

Turområdet ligg nordaustvendt mot Bømlafjorden, og ligg i eit variert og kupert terreng. Rundløypa går blant anna via svaberg, lyng og myr. Området har eit rikt planteliv. Ein går langs fleire strender. I nokre av dei kan du ta deg ein dukkert om du vil. Langs løypa passerar du og ein kolerakyrkjegard. På det høgaste punktet i denne rundløypa kan du nyta utsikt til Sunnhordlands-landskapet i mest 360`grader. Foto: Nils Magne Helle

Kategoriar
tur
Taggar
fottur
rasteplass
strender
utsiktsplass
rundløype
Hero image

Austre grunnavågen til Samnungsøy

Langgrunn strand inst i vågen. Der kan dei yngste fanga krabbar, reker og småfisk. På stranda er det fint å koma inn med kajakk. Litt lenger ute er det fine svaberg. Hald midt i sundet når du går inn i vågen. Det er ei grunne på kvar side. Det er sett opp fortøyningsboltar. Hald strand og svaberg reine og ta med boset heim, så er alle nøgde.

Kategoriar
badeplass
kajakk
Taggar
strand
strand
svaberg
Hero image

Baadehuset

Baadehuset, eit handelshus frå 1850-talet i Espevær, reist i ei historisk viktig tid langs kysten då vårsildfisket sørgde for store inntekter til landet. Administrasjonssentrum for fiskeriet i sørvest. Huset framstår originalt og er utstyrt med tidsrette møblar og utstyr. Formidling av historia via videoframvising. Fast opningstid i sommarsesongen og sal av kaffi, te, is, brus, kort m.m. Andre opningstider iht. avtale. For å koma til Baadehuset må ein ta kabelferja frå Garvika over Norda Sundet. Ferja er sertifisert for 4 vaksne og kostar 20 kr. Alle norske myntar kan brukast. Ny utstilling i 2021 vil vera utstyr frå Espevær Skule som blei lagt ned våren 2020.

Kategoriar
historisk
tur
kultur
museum
Taggar
sild
handel
sommarkafe
kafe
espevær
Hero image

Badeplass ved Foldrøyvatnet

Ved Foldrøyvatnet er det ein populær badeplass med brygge, sandstrand og to stupeplattformer. Det går ein grussti frå parkeringsplassen bort til badeplassen.

Kategoriar
badeplass
Taggar
vatn
brygge
sandstrand
kano
Hero image

Ballbinge på Nese

Nesse gardslag sin ballbinge. Fin plass for fotball. Også høve for korgball.

Kategoriar
aktivitet
Taggar
ballbinge
Hero image

Barmane

På vestsida av Goddo finner du den lille fjorden Barmane. Innerst i Barmane finner du et idyllisk friluftslivs- og turområde med flytebrygger og rasteplasser i strandsonen. Her er fint å overnatte, både i båten eller i telt på land, her er fint å gå tur i området rundt, bade, og ikkje minst fiske frå land.

Kategoriar
fiskeplass
badeplass
båtfeste
Taggar
bading
brygge
fiskeplass
Hero image

Baståsen

Denne løypa blir også kalla John's Track. Løypa er ei ringløype som går frå parkeringsplassen i Folderøydalen, opp til Baståsen, nesten til Sætre og tilbake til Folderøy og følgjer hovudvegen tilbake til Folderøydalen. Løypa går delvis langs gamle gongstiar, men og langs nyare traktorvegar. Du kan starte frå saga i Mækjebakken, ved Ekornsætre, Sætre, Foldrøy eller Oldereid. Det vart lenge bygd robåtar i Baståsen, og desse vart dregne med hest til sjøen ved Mækjebakken. Det blei og sagt at kona på plassen gjekk frå Baståsen til Åreiddalen med mat til husbonden kvar dag då han arbeidde på saga der. Løypa er godt merka og vedlikeholdt av "Gutta på tur".

Kategoriar
tur
Taggar
rundløype
rastebenk
Hero image

Båttur med fiskeskøyta MS Gå På

Langevåg Bygdatun arrangerer skreddarsydde turar på bestilling ombord i fiskeskøyta M/S Gå. Ombord er det serverings- og skjenkeløyve, og turen vert lagt tilrette etter kva ønske de har om mat, drikke og kor turen skal gå. Båten har blitt brukt til alt frå firmaturer, bryllup, åremålsdagar, sightseeing, fisketurar med meir.

Kategoriar
båttur
Taggar
bryllup
øyriket
selskap
solnedgang
fisketur
aktivitet
Hero image

Benkjaneset

Den litle bautasteinen på Benkjaneset er ein kjend "selfie-stad" med utsikt til fyret på Aksteinsholmen og vidare vestover mot Måksteinen. Benkjaneset ligg nordvest for Bukkavikjo. Begge stader er del av Neseløypo. Mange likar å gå tur i denne løypa. Har du med deg hund på tur, skal han vera i band alltid. Området er innmark og det går sauer der året rundt. Hundeposer og anna bos tek turgåarane med seg heim.

Kategoriar
tur
Taggar
selfie
bauta
neseløypa
Hero image

Bergesfjellet

Frå riksveg 541, Vika, fylgjer ein skilt merka "Berge". Det går bilveg fram til Bergehuset på Berge, ein strekning på ca. 0,5 km. Frå Bergehuset går merka sti opp på fjellet. Flott utsiktspunkt på toppen av Bergesfjellet. Skilt merka "Bergesfjellet" syner lettaste vegen. Tek du turen ein klar haustdag, kan du skua utover havet i vest, Sveio over Bømlafjorden i aust, kanskje sjå Steinsfjellet (Haugesund) i sør og Siggjo i nord.

Kategoriar
tur
Taggar
utsiktspunkt
Hero image

Bjørndalsfjellet

Parker ved Rolvsnes Skule. Her kan du gå rundløype på merka sti til Bjørndalsfjellet. Du kan også gå 250 meter på bilveien mot Rubbestadneset og ta av på merka sti på venstre side av veien eller du kan gå på merka sti frå austsida av Rolvsnes Skule.

Kategoriar
tur
Taggar
fottur
rundløype
Hero image

Blia-monumentet

På den finaste staden det går an å plassere ein minnestein står Blia-monumentet. Omkransa av Bremnes kyrkje og Storavatnet, grøne bakkar og fine lauvtrær står monumentet der høgreist og fin med namna på 3 kvinner og 40 menn som var om bord i M/K "Blia" da den la ut frå Øklandsvågen 11. november 1941 på den skjebnesvangre turen over Nordsjøen.

Kategoriar
historisk
Taggar
blia
2. verdskrig
minnesmerke
Hero image

Bømlo bedehus

Bømlo bedehus ligg i sentrum av Kåso på Langevåg.

Kategoriar
bedehus
Taggar
bedehus
Hero image

Bømlo folkebibliotek

Bømlo folkebibliotek er eit bibliotek med 3 filialar og eit hovudbibliotek. Hovudbiblioteket ligg i fantastisk nye, flotte lokaler i Bømlo kulturhus. Filialane våre finn du på Våge skule, Moster skule og Hillestveit skule. Velkomen!

Kategoriar
bibliotek
kultur
Taggar
leselyst
bøker
møterom
lesekrok
Hero image

Bømlo gamle kyrkje

Byggeår: 1621 Stad: Vorland, Søra Bømlo Sitjeplassar: 150 Verd å sjå: Altertavle måla av Johan Holme 1885, preikestol frå 1885.Den aller første kyrkja på søre Bømlo har truleg stått i Eidesmarkjo. Segna fortel at tømmeret som skulle brukast til å vøla denne kyrkja, vart flytta til Vorland av overnaturlege krefter ei natt. Difor vart det bestemt at kyrkja skulle byggjast der. Sidan mellomaldaren har Bømlo kyrkje stått på Vorland, og denne kyrkja er nemnd første gong i 1360. Kyrkja vart riven i 1620, og ei ny bygd i 1621. Kyrkja er seinare vølt og påbygd fleire gonger, seinast i 1951.

Kategoriar
kyrkje
Taggar
kyrkje
Hero image

Bømlo Golfsenter

Bømlo Golfsenter er eit fritidstilbod for deg som er golfinteressert. I lokalet vårt på Alvsvåg er det sett opp ein golfsimulator levert frå Trackman.

Kategoriar
aktivitet
Taggar
golfsimulator
Hero image

Bømlo kino

Bømlo kino ligg i kulturhuset på Bømlo. Her kan du oppleve storfilmane frå komfortable kinoseter. Kinoen er digital og har premierar på linje med resten av landet. Kinokiosken er open ein time før fyrste framsyning, her kan du kjøpe nypoppa popkorn og populært kinosnop.

Kategoriar
kultur
aktivitet
kino
Taggar
kino
Hero image

Bømlo kulturhus

Bømlo kulturhus ligg vakkert til like ved Storavatnet og Bliaparken i kommunesenteret på Bømlo. I kulturhuset finn du kulturscene med konsertar og teater, kino, bibliotek, kafe, utstilling, øvingslokaler og møterom. I sommarmånadene finn du turistinformasjonen her, og når du besøker kulturhuset kan du nytte internett, toalettfasilitetar, oppleve kunstutstilling samt lese aviser og låne bøker. Turistvertane kan gje deg tips om andre reisemål i distriktet. Kafeen serverer lunsj og middag i opningstidene og kinoen har faste filmvisningar gjennom heile året.

Kategoriar
kultur
aktivitet
Taggar
mat
turistinfo
kino
bibliotek
kiosk
Hero image

Bømlo kyrkje

Byggeår: 1960 Stad: Søre Bømlo Sitjeplassar: 500 Arkitekt: A. Halvorsen Verd å sjå: Glasmåleri av B. Greve laga i 1959. Bømlo nye kyrkje vart bygd, grunna plassmangel, i den gamle kyrkja. Den nye kyrkja vart ført opp i mur.

Kategoriar
kyrkje
Taggar
kyrkje
Hero image

Bømlo leirduebane

!FOR TIDA ER DET KUN OPEN FOR MEDLEMMAR I BØMLO JFL! Banen er open for alle, nybyrjarar, jegere og erfarne skyttere. Målet er at alle skal kunne treffe noko, og ha ein fin opplevelse. Du treng ikkje skytetrening eller jegerprøven før du kjem, det er skytetrening banen er laga for. I normal åpningstid har me gratis utlånsvåpen du kan låne, samt me gir gratis grunninstruksjon, og hjelper deg så godt me kan for at du skal treffe. Ellers så tilbyr me utlån av banen til firma, organisasjoner eller arrangementer. Då stiller me med instruktører, samt kan lage eit opplegg som passer for akkurat dåke. Ta kontakt for priser.

Kategoriar
aktivitet
Taggar
leirdueskyting
Hero image

Bømlo Skulemuseum

Bømlo Skulemuseum vart oppretta i 1999. Katla skule på Skinnhueneset vart bygd i 1900 og var i bruk fram til 1973. Det er den einaste skulen på Bømlo, som bortsett fra nødvendig vedlikehold, er uendra. Her kan ein få omvising kvar søndag i juli.

Kategoriar
museum
historisk
Taggar
skulemuseum
Hero image

Bømlo symjehall

Bømlo symjehall er eit topp moderne svømmeanlegg på Svortland. Anlegget rommar eit standard konkurransebasseng (25 meter) med seks banar og stupetårn på ein, tre og fem meter. I tillegg har me opplæringsbasseng, badstue, kiosk og badebutikk.

Kategoriar
aktivitet
Taggar
bading
symjing
Hero image

Bømlo turistinformasjon

I juli finn du turistinformasjonen i Bømlo kulturhus, her kan du nytte internett, toalettfasilitetar, oppleve kunstutstilling samt lese aviser og låne bøker. Turistvertane kan gje deg tips om andre reisemål i distriktet. Kafeen serverer lunsj og middag i opningstidene og kinoen har faste filmvisningar gjennom sommaren.

Kategoriar
turistinfo
Taggar
Hero image

Brandastaken

Rullesteinsstrand med "trollpikk". "Brandastaken"

Kategoriar
tur
Taggar
brandasund
hav
trollpikk
Hero image

Brandasundssåta

Heilt nord på Bømlo finn ein Brandasund. Når ein har kjørt over siste bru, kjem ein liten rasteplass, og her kan ein parkere og gå opp til Brandasundssåta. På uvêrsdagar kan ein sjå stormen som herjar på havet, om sommaren vakre solnedganger, og på godversdagar kan ein sjå heilt til Austevoll og Os. Brandasundssåta vart brukt som oberservasjonspunkt både under 1. og 2. verdskrig. Her er sauehald på vegen, så ha hunden i band, og følg merka sti som går vekk frå huset og det private området ved såta.

Kategoriar
tur
solnedgong
historisk
Taggar
havutsikt
panorama
1. og 2.verdskrig
Hero image

Bremnes kyrkje

Bremnes kyrkje vart innvigt i 1869 og er teikna av arkitekt Nordan. I middelalderen sto det ei stavkyrkje på Bremnes, men den vart riven i 1689, då ei ny tømmerkyrkje, kalla Gåsland kyrkje, vart bygd. Denne kyrkja vart seinare erstatta av den noverande kyrkja, som er oppført i lafta plank, med utvendig liggande panel. Koret er i bindingsverk. Bremnes kyrkje er treskipa, med seks par smale stolpar som deler midtskip og sideskip. På kvar side av koret i aust er det sakristi, og i vest er det tårn over eit bredt våpenhus. Vindauga er store og spissgavlete. Kyrkja vart rehabilitert i samband med 100-årsjubileet, då blant anna koret vart forlenga og sakristi og tårnfot utvida. Innvendig er kyrkjerommet lyst, med tønnekvelva tak i midtskipet og flatt tak i sideskipa. I korets vindauge er det glasmåleri av G. Rognaldsen frå 1930-talet. Under ombygginga på 1960-talet vart galleriet forlenga austover, benkene fornya og ein korboge fjerna. Preikestolen frå 1860-talet er åttekanta og vert bore av ein åttekanta midtstolpe. Altertavla, som antakelig er måla av J. L. Losting, viser Jesu dåp etter forbilde av Tidemand og Nattverden etter Leonardo da Vincis måleri. I toppstykket kan ein sjå Krossfestinga, Oppstandinga og Himmelferda. Alterbildet er flankert av tre slanke joniske søyler som ber eit massivt toppstykke. Døypefonten, som er teikna av arkitekt Ole Halvorsen, er firkanta og laga av tre, og over heng ei lita, sølvbelagt due. Kjelder: Hoff, Anne Marta og Hans-Emil Lidén: Norges Kirker, Hordaland II, Oslo 2000

Kategoriar
kyrkje
Taggar
kyrkje
Hero image

Brømsund

Brømsund er målet på ein flott rundtur på Meling som går ut i havgapet. Her er det høve til å sjå digre jettegryter, på vinteren kan ein sjå havet som stormar, og på sommaren oppleve dei mest fantastiske solnedgongar. På turen attende i rundløypa finnes fleire små strender der ein kan leite etter krabbar. Ryktes også om rumpetroll når det er sesong. Anbefalar også ein tur når lyngen fargar løypa lilla. Parkering er i Melingsvåg.

Kategoriar
tur
solnedgong
Taggar
jettegryter
strand
rumpetroll
havgap
lyng
Hero image

BUA Bømlo

BUA Bømlo er driven av Frivilligheitssentralen. Her kan du låne utstyr til aktivitetar på land og sjø. Frå skeiser og ski om vinteren, til redningsvestar, kano og fiskeutstyr om sommaren.

Kategoriar
utstyrsutleige
Taggar
ski
skeiser
kano
kajakk
sup
frisbeegolf
telt
longboard
rulleskeiser
våtdrakt
crocket
utespel
bæremeis
Hero image

Djupedalen

Djupedalen er ein offentleg badeplass i Urangsvågen. Her er ei flott og langgrunn strand med krabbar, sjøstjerner og andre skattar for dei minste, og moglegheitar for å hoppe og stupe for dei som er kome litt lengre i badelivet. På land er det eit fint tilrettelagt område der ein kan sitje og sole seg og drikke kaffi, og bord og benker for dei som likar det. Ein kan òg fiske frå land på nordsida av stranda. Nokre parkeringsplassar nede ved stranda, og nokre ved hytteavfalls-kontainerane like ved, og i stranda er det fint å komme seg ut på kajakktur. Fint om ein tenkjer at plassane nede ved stranda kan vere tilgjengelege til dei som er rørslehemma, slik at dei og lettare kan kome seg til stranda for eit bad om dei ønskjer.

Kategoriar
tur
fiskeplass
badeplass
kajakk
Taggar
fiskeplass
strand
Hero image

Drageidet - Bismarsundet

Bismarsundet går mellom Goddo og Goddeholmen (Goddehesten). I 1877 stod Bismarsundskanalen ferdig. Den er 215 m lang og ca 2 m djup. På sørsida av Bismarsundet ligg ein fin badeplass. Det er ikkje strand, men ein kan hoppa uti. Ein vaksen vil kunne stå på skjelsandbotn. Rykte seier at det kan vere flyndrer å sjå. På nordsida inn til høgre er også ein flott badeplass med Svaberg.

Kategoriar
kanalane
kajakk
Taggar
kanal
kajakk
båtliv
Hero image

Ekornåsen

Kjør på gamle veien mellom Ekornsætre mot Foldrøy. Parker like aust for krysset på Ekornsætre. Liten utkjørsel på sørsida av veien (eventuelt ny parkplass rett oppanfor hovudvegen). Gå på grusvei heilt opp mot nye veien (542) og fortsett på skogsvei rundt Ekornåsen og vidare på sti opp mot toppen. Du kan gjerne fortsetja frå toppen på sti vest- og nordover og attende til bilen/parkeringsplassen Flott rundtur rundt Ekornåsen.

Kategoriar
tur
Taggar
turløype
tårn
Hero image

Ereviksfjellet

Ereviksfjellet er ein flott utsiktstopp på Goddo. Kortaste vegen er frå stien like over Goddebrua. Du kan også gå frå Åno. Det er også ei fin rundløype via Barmane og attende til utgongspunktet. Løypene er godt merka på Goddo. Foto: Nils Magne Helle

Kategoriar
tur
solnedgong
Taggar
utsiktspunkt
Hero image

Fet

Bømlo Turlag har laga Gapahuk ved Raunevatnet i nærleiken av lysløypa og ved foten av Svortland / Mæland / Gilje marka. Dette er eit svært mykje nytta turområde i sentrum. Lysløypa er universal utforma og er tilgjengeleg for dei aller fleste. Løypa er godt merka og vedlikeholdt av Gutta på tur. Inne i Fet-løypa finn du også ei refleksløype, aktivitetspark for trening og tarzan-løype.

Kategoriar
tur
aktivitet
gapahuk
Taggar
refleksløype
treningsapparat
Hero image

Fiskeplass ved «Litlabruno» på Goddo

Ved Litlabruno på Goddevegen, er ein fin fiskeplass frå land, der ein kan få torsk, lyr, pale, sjøaure og makrell. Mogleg å parkere ved Kinnestraumen bru, som er litt lengre nord. Hugs å ta godt vare på kaien, skyll vekk eventuelle fiskerestar, og rydd opp etter deg før du går.

Kategoriar
fiskeplass
Taggar
fiskeplass
myggspray
smikka
Hero image

Førestilling: Kristina frå Djuvamål

I august 2021 kan du oppleva Bømlo teater si oppsetting av musikalen Kristina frå Djuvamål i Moster Amfi. Framsyningar 04-14.august (bilettar på ticketmaster.no) "Me er glade for å kunne gjera ein ny stor musikal, med fantastisk musikk og med ei sterk historie som passar perfekt for Bømlo, vestlandet og Moster Amfi. Det blir fyrste gong musikalen vert sett opp på ein norsk scene i fullversjon, og med norsk tekst. Musikalen skildrar livet til Kristina frå Småland i Sverige på midten av 1800-talet. Det er eit nådelaust liv for fattige bønder, og saman med borna og sitt livs kjærleik, Karl-Oskar sel dei garden og emigrere til USA. Dei slår seg ned i Minnesota, kor livet byr på andre, men like store utfordringar som heime i gamlelandet. Historia om Kristina er ein hyllest til dei, som ut frå tvingande grunn forlot det kjente og kjære, gjorde den farefulle reisa over havet og laga seg eit nytt liv i eit ukjend land. Musikalen innheld kjende songar som mellom anna Ut mot et hav, Vildgräs, Guldet blev till sand og Du måste finnas. Bli meir kjent med musikken og songane på Spotify. På scena vil ein sjå eit ensemble på 70 skodespelarar, ei blanding av profesjonelle og amatørar. Vårt orkester består av 23 musikarar, leia av Gunvald Ottesen. Regissør er Jostein Kirkeby-Garstad.

Kategoriar
aktivitet
kultur
Taggar
musikal
Bømo teater
August2021
Moster Amfi
Hero image

Fridtun - Anno 1845

Er det eldste bevarte samlingshuset i Noreg. Fridtun ligg like ved gjestehamna i Langevåg. Foto: @vakrebomlo

Kategoriar
historisk
Taggar
historie
forsamlingshus
Hero image

Furuneset badestrand

Furuneset finn du i Innværfjorden, like sør for Rubbestadneset. Dette er primært ein lokal badeplass, men her er også ei lita flytebrygge med nokre få gjesteplasser og god dybde. Fin plass å legge på veg med kajakk eller SUP, og flotte område å oppleve rundt.

Kategoriar
tur
badeplass
kajakk
båtfeste
Taggar
bading
strand
volleyball
kano
Hero image

Galleri Kristina Wilhelmina

Kristin Høyland er keramikkkunstnaren som flytta til Espevær for å oppleve ekte skaparglede. I sin kombinerte verkstad og galleri, kan du komme og sjå alle dei spanande menneskeuttrykka ho skapar i figurane ho tryller fram frå ein leirklump. For besøk til galleriet, ta kontakt med Kristina. Kontaktinformasjon i lenka under.

Kategoriar
kunst
Taggar
keramikk
menneske
hus
Hero image

Galleri Vestland

Måleri av vestlandsmotiv med formidling av lyset ved havet. Gicleetrykk av ein del måleri. Maler også på bestilling. Velkommen på besøk!

Kategoriar
kunst
Taggar
måleri
glicee
vestlandslys
Hero image

Gapahuken på Barmen (Totlandsskogen)

Totlandskogen er å rekna som den siste urørte skog og utmark på Moster. Turstien startar og sluttar ved velteplass for tømmer ved Totlandstjørna. Turen inn til den nye Gapahuken på Barmen går på oppgradert skogsveg heilt fram til Barmen. Der finn du bålpanne, rastebenk og flotte svaberg. Du kan sjølvsagt gå vidare og for å utforska området i Totlandskogen. Området ligg i idylliske omgivnadar langs Bømlafjorden i aust og sør, Børøyfjorden i vest og garden Totland i nord. Løypa består av i alt fire delløyper. Dei fører deg langs fjord og svaberg inn til to innelukka pollar, Trøytarosen og Tjørnanespollen. Ynskjer du å nyta den finaste utsikten i løypa, kan du søkja inn i skogen og opp til løypa sitt høgaste punkt, Varhaugen.

Kategoriar
tur
badeplass
kajakk
gapahuk
Taggar
gapahuk
svaberg
bålpanne
turområder
strand
Hero image

Gapahuken på Nese

Nesse gardslag sin gapahuk er plassert i nærmiljøanlegget på Nese. Her er det mogleg å sitja og ta seg ein drøs. Det er også ei bålpanne utanføre. Skal ein gå i Neseløypo kan ein gjerne parkera langs vegen ved nærmiljøanlegget. Hugs at hund skal vera i band når ein går i Neseløypo. Og bos tek ein med seg heim.

Kategoriar
gapahuk
Taggar
bålpanne
sittebenk
Hero image

Gapahuken ved Vorlandsaga

Kjør sørover på riksvei 541. Kjør inn mot Andal og litt forbi Vedvikvatnet og ta til høgre og kjør mot Vorlandsaga (skilt merka Bremnes Seashore). Parker ved Hattasteinen eller kjør til endes og parker på høgre sida av vegen (ikkje kjør inn på anlegget til Bremnes Seashore). Gå attende på vegen til du får skilt med merka sti til Vorlandsaga. Her har Barnas Turlag Langevåg bygd ny flott gapahuk også. Flott stad. Gå på sti og vegen attende til parkeringsplassen. Foto: Nils Magne Helle

Kategoriar
tur
badeplass
fiskeplass
båtfeste
gapahuk
Taggar
gapahuk
sagbruk
sjøluft
strand
flytebrygge
rastebenk
Hero image

Geopark Sunnhordland

Geopark Sunnhordland er ein Norsk Geopark som presenterer det som øyriket, fjorden og fjella i Sunnhordland byr på av geologisk arv og kultur av særskilt verdi. Hovudportalen og inngangen til Geoparken er i Moster Amfi, og her kan du få informasjon om korleis du kan oppleve desse skattane som finnes i regionen. Saman med fagmiljøa ved UiB og NGU vert det søkt opptak i UNESCO Global Geopark Network hausten 2021.

Kategoriar
historisk
tur
Taggar
steinriket bømlo
lava
kalk
gull
grønstein
Hero image

Gravstøtte Ole Bertin Pettersen

Gravstøtta til Ole Bertin Pettersen ved Foldrøy gamle kyrkjegard. Innskrift på plaketten: «Her hviler en sønn av Romanifolket Ole Bertin Pettersen, f, 6 januar 1917. Uskyldig skutt og drept av tyske soldater under 2 verdenskrig, 11. september 1942. Ole Bertin bodde med sin familie i naustet til Martines Haldorsen på Rubbestadneset, hvor ugjerningen fant sted. Fri som fuglen du var, vingeklippet du ble, men kjærligheten fra Romanifolket lever videre. Hvil i fred. Du vil aldri bli glemt. Plaketten er montert av Landsorganisasjonen for Romanifolket avd. Bergen/Hordaland»

Kategoriar
historisk
Taggar
minnesmerke
2.verdskrig
Hero image

Grimsfjellet

Grimsfjellet er den mest populære toppen å bestige fra Svortlands-sida, 146 moh. Det er lagt ut eigen hyttebok på toppen, og kan også ta seg over til nabotoppane, Vardafjell, Undergjota, Ljosundfjellet og Store Mælandsåto. Det er mulig å gå til Grimsfjellet frå både Mæland sida og Svortland skule. Det er verdt å merka seg at sjølve toppen av Grimsfjellet ligg litt lenger sør-aust for utsiktspunktet og skiltinga.

Kategoriar
tur
solnedgong
Taggar
utsiktspunkt
7-fjells turen
Hero image

Grindheimsneset

Jektanesvegen og vegen til Espelandssjøen er sentrale inngangsportar til Grindheimsmarka. Vegane blei laga som skogsvegar tidleg på 1990-talet. Etter kvart har områda langs vegane blitt utbygde med naust og hytter, slik at vegane har gitt betre tilgong til områda. I dag er Grindheimsmarka eit svært populært turområde med eit utal stiar på kryss og tvers. Her er løyper for ein kvar smak, frå ein liten tur over Djupadalen til lengre turar til Grindheimsneset og Skarholmen. På utsiktspunktet over Grindheimsvågen ser ein Bømlafjorden, Børøyfjorden og Sletta, og frå Båvågshammaren mot Børøyfjorden og Siggjo. Grindheimsmarka har og ein variert flora og eit rikt fugleliv. Du finn mange fine stadar der du kan setja deg ned og nyta fuglesongen eller stilla. Kva med eit bad i ein av dei mange lune småvikane, kunne det frista?

Kategoriar
tur
Taggar
turløype
fugleliv
viker
kveldsbad
Hero image

Gullgruveområdet på Lykling

I 1862 fann ein gjetargut den første gullklumpen på Lykling. Frå 1882-1910 vart det drive gullgruver i stor stil langsetter kvartsårene i Lyklingeberga, med 4-500 mann tilsett på det meste og omlag 200 kilo som total gullfangst. Køyr riksveg 541 til Lykling. 1 km vidare til høgre langs sjøen frå Lykling kai. Parkering v/skilt på Verkjet, ved snuplass eller ved start Nordsjøløype. Derfrå er det godt skilta bilveg til gullgruvene. Vel framme er det snuplass, parkeringsplass og toalett. Her er det fleire merka løyper i heile området.

Kategoriar
historisk
tur
Taggar
gull
gullgruver
Hero image

Gullvegen gardstun

Garden ligg i gullgruvefeltet på Lykling der Noregs største gullgruveindustri utspant seg på slutten av 1800-tallet. Gullvegen Gardstun har sidan oppstarten av utviklinga (2017) blitt ein særs populær besøksgard og reiselivsdestinasjon. Med fokus og fremming av historia på Lykling, pakka inn med gull, gullvaskeleir, fantastisk kystlandskap, tradisjon, husdyr, yrande gardsliv og aktivitetar tilpassa store og små.

Kategoriar
aktivitet
historisk
solnedgong
dyr
Taggar
besøksgard
dyr
gull
gullgraving
Hero image

Hatleværvatnet

Du kan ta utgangspunkt i nye fylkesvei 542. Mellom Autoservice på Innvær og krysset til Ersland er det ein lagringsplass for ved (vestsida av vegen). Her kan du parkera. Gå på ny skogsveg til Hatlebærvatnet, denne delen av turen går på grusveg og er eigna for barnevogn. De kan gå tilbake same vegen eller fortsetja rundtur på sti via Hatlebærhaugen og Erslandsvegen. Flott rundtur. Gå undergangen over på fortausida av 542 og tilbake til utgangspunktet. Foto: Nils Magne Helle

Kategoriar
tur
Taggar
vatn
turløype
rundtur
Hero image

Hilleborgstova

Hilleborgstova er eit av 8 hus som Bømlo Tur- og Sogelag eig og vedlikeheld på søre delen av Bømlo. Dette vesle raudmala huset i Kåså er bygd ca. 1827-30 av Kristoffer Sørensen. Han flytte til Bømlo frå Kongsberg i 1827 med kona Marta Katrine Timandsdotter, og sønene Peder og Søren. Dei kom "for at arbeide for folket i Bømmel Sogn, manden som murarbeider og konen med veving og spinding". Stova deira vart seinare nytta til fattigstove. Den fyrste som då kom til å bu der var Hilleborg Johannesdotter Vestvik, f. 1835. Ho var ugift og budde åleine i stova. Då det var møte eller basar på det gamle bedehuset oppe i bakkjen, kokte Hilleborg ein stor kjel i grua på kjøkkenet og selde kaffi og sukkerbrød. Utanfor døra hadde ho ein busk med hårbær, som ho gav til ungane. Hilleborg var lita og gjekk med stav. Ho vakta på makrellen der i vågsbotnen. "No er han inne", ropa ho med det grove målet sitt. Då kom dei springande frå Eide og Vespestad for å kasta. I 1920-åra kom eit eldre par, Johan Olsen og Trine, og busette seg i Hilleborg-stovo. Trine var bondejente frå Valdres og Johan hadde vore rallar og m.a. arbeida på Bergensbana. Trine hadde ein son som var "reisande". Han laga og selde "Bliktøj". Han og familien budde stundom i Hilleborg-stovo, og andre "reisande", eller "splintar", var alltid velkomne hjå Trine og Johan. Dei hadde det koseleg. Trine og Johan sat ved klaffebordet attmed glaset og røykte pipe. Johan skar ut figurar i tre. Etter at Trine og Johan var borte leigde John Dørheim Hilleborg-stovo til skomakarverkstad. Han døydde i 1962. Ved kommunestyrevedtak 5. desember 1972 gav Bømlo kommune bruksretten til Hilleborg-stovo til Bømlo Tur- og Sogelag. Laget har gjort mykje arbeid for å få stova i stand. Det er skifta bordkledning, sett inn nye glas, ny ytterdør og grua er reparert. (Kjelde og tekstutdrag: Bømlo Tur- og Sogelag)

Kategoriar
historisk
Taggar
hilleborgstova
Hero image

Hjartåsen, ved rasteplass i Hollundsløypa

Kjør til Hollund Barnehage. Parker på parkeringsplassen her, ein kan også parkere ved rødekorshuset og gå inn til barnehagen derfrå. Gå på skogsvei forbi barnehagen og fortsett på merka vei/sti til Store Hjartåsen. Flott grusveg inn til Hjartåsen og her finn du rasteplass med bålpanne osv. Du kan også fortsetja på rundtur på merka rundløype attende til Hollund Barnehage. Rundtur på ca. 3,5 km Foto: Bømlo turlag

Kategoriar
tur
Taggar
rastebenk
bålpanne
langrenn
rundtur
Hero image

Hjelland Galleri og Rammeverkstad

Hos Hjelland Galleri og Rammeverkstad på Sakseid, held ekteparet og kunstnarane Johanna og Johannes Hjelland hus. Her finn ein eit utval av deira eigen kunst. Johanna sine bilete er akryl på lerret, med motiv av til dømes blomar, byar, ugler og englar. Johannes sine bilete er ei blanding av ulike trykkteknikkar og collage, gjerne kombinert med dikt. I tillegg til galleriet driv dei rammeverkstad, der ein kan få ramma inn bileter (rammer, passepartout og glas).

Kategoriar
kunst
Taggar
galleri
rammeverkstad
Hero image

Hovda

Hovda ligg på Våge, eit stykke nord om hovudveien. Gå på merka sti mot Hovda. Her er det berre å orientera seg fram mot toppen. Parkering er best på Våge Skule.

Kategoriar
tur
Taggar
utsiktspunkt
Hero image

Hummarparken

Hummarparken på Espevær er den største i sitt slag i Noreg. Eit unikt byggverk i tre frå 1887, og ein katedral for "havets kardinal" (hummaren). Han har eit grunnareal på 950 km2. Taket er på 1500 km2. Ta turen inn i parken på flåten! I parken er det samla ein del reiskap som har hatt med hummerfisket å gjera, samt ein del historie om hummar og hummarfisket. Det er og levande hummar og diverse fiskeslag i parken.Eit kombinert museum og akvarium! Hummarparken har ope kvar sumar, her er souvernirbutikk, og du kan nytte Vipps.

Kategoriar
museum
aktivitet
historisk
tur
Taggar
hummar
historisk
Espevær
Hero image

Juskevika

Juskevika er ei populær turløype på traktorveg lokalisert på Foldrøy. Siste del av løypa er på sti til inn til Tangane. Parkering og turstart ved gravplassen i Foldrøydalen. Den bortgøymte garden i Juskevika ligg ved det ytterste neset ved innløpet til Innværfjorden. Under krigen vart mange som måtte flykte frå tyskarane innlosjerte her medan dei venta på videre transport ut av landet. Bilete: Gutta på tur

Kategoriar
tur
badeplass
kajakk
Taggar
vatn
sjø
traktorveg
strand
Hero image

Kabelferja på Espevær

På Espevær kan du reise med kabelferje. Kabelferja er konstruert ved Mæhles mekaniske verkstad på Baadeholmen. I 1978 vart ferja sett i drift over det 45 meter breie sundet mellom Baadeholmen og Garvika. Kabelferja har myntautomat og kostar 20 kr pr veg, og turen tek omlag to minutt. Ferga kan nyttast heile døgnet, og det er plass til fire personar ombord.

Kategoriar
historisk
aktivitet
Taggar
kabelferje
espevær
Hero image

Kanalvaktarbustaden

I 1856 vart det bygd ein kanalvaktarbustad ved Kulleseidkanalen. Fyrste kanalvaktar var Jacob Wrede Zahl. Kanalvaktarbustaden står framleis på same staden og er i desse dagar i ferd med å verta omgjort til museum.

Kategoriar
historisk
museum
Taggar
kanalvaktarbustad
historie
museum
kulleseidkanalen
Hero image

Kari Berger keramikk galleri

Kari Berger har keramikkverkstad og galleri på Foldrøy. Der er du hjarteleg velkomen. For å vere sikker på at ho er heime kan du ringe 4521848.

Kategoriar
kunst
Taggar
galleri
keramikk
Hero image

Kattholmen

Området rundt Katholmen er variert og fint til padling. Kattholmen ligg ytst i Melingsvågen og har siglingsmerke. Det er eit fint "basseng" på holmen som går an å bada i. Katt i denne samanheng er eit nautisk uttrykk som betyr trang passasje (sund).

Kategoriar
tur
Taggar
båttur
naturleg basseng
Hero image

Klatring på Klovafjell

På Klovafjell er det mogleg å drive med fjellklatring for dei med eige utstyr og kompetanse. Det er fast og fint fjell og lange ruter med ulik vanskelighetsgrad. Det er mogleg å henge opp topptau, men då må ein rappellere fyrst. Det er også mogleg å gå opp til toppen på sti fra nord eller vest. Fra toppen er det fantastisk panorama mot vest. Klovafjell er toppen med den kvite kuppelen som er ein av Meterologisk Institutt sine vêrradarer. Tips: sjå solnedgongen herfrå.

Kategoriar
aktivitet
klatring
Taggar
klatring
Hero image

Kolera-gravplass på Sønstabø

Ein av dei gamle kolera-gravplassane på Bømlo ligg på Sønstabø. Den blei innrettet slik instruksen fra myndighetene tilsa - på fritt og høgtliggande mark. Rundt gravplassen er det ein fin steingard med eit rognetre som lener seg inntil muren. Treet har vokst opp i livda av steingarden, og så tett inntil den, at busken har fått stå i fred for beitedyr. Etter at treet vaks seg høgare enn steingarden så blei da jamt slutt på livda, men det forblåste treet har klart å tilpassa seg all slags vêr. No står det staute treet der mest som eit minnesmerke over dei som omkom under den store koleraepidemien i 1849.

Kategoriar
historisk
Taggar
kolera-kyrkjegard
Hero image

Kringlo badeplass

Kringlo er eit ferskvatn der ein kan bade på Rolfsnes. Her er fint å ta seg ein dukkert på varme sommardagar.

Kategoriar
tur
Taggar
bading
vatn
rolfsnes
Hero image

Kristent Fellesskap Bømlo

Kristent Fellesskap Bømlo er ein kristen frimenighet som samlar menneske i alle aldersgrupper. Me samlast oftast i mindre gupper i heimane. For tida leiger me og lokaler i Svortlandsvegen 50 "Skyttarhuset", der me har gudstenester og andre større samlingar. Alle er velkomne på samlingane våre så ta gjerne kontakt.

Kategoriar
bedehus
Taggar
Hero image

Kulleseidkanalen

Kulleseidkanalen ligg ved tettstaden Finnås, midt på Bømlo, og er eitt av dei meste kjende landemerka i kommunen. Å reisa gjennom Kulleseidkanalen med båt eller kajakk, er ei oppleving av dei sjeldne. Kanalen vart ferdigstilt i 1856 for å lette båtane si ferd mellom austsida og vestsida av Bømlo, og uutvida og gjort djupare og breiare i perioden 1927-1935. I dag er kanalen ein liten handels- og turiststad, med blant anna daglegvareforretning, bensinstasjon og ei populær gjestehamn med tilhøyrande fasilitetar og restaurant. Årleg har dei òg ein liten festival på området, nemleg Kanaldagane https://kanaldagane.no/. Kulleseidkanalen er ein av fleire kanalar som er fine å reise gjennom når ein er på rundtur på Bømlo til sjøs.

Kategoriar
kanalane
badeplass
tur
historisk
kajakk
fiskeplass
Taggar
strand
gjestehamn
mat
drikke
toalett
telt
bubil
Hero image

Kulleseid Telegrafstasjon

Kulleseid Telegrafstasjon vart i 1997 pussa opp av Norsk Telemuseum. I dag er det ei lita utstilling her som fortel historia om telegrafstasjonen. Museet har ikkje faste opningstider, så eit besøk må avtalast på førehand. For å komma seg til Kulleseid kan ein enten bruka bil eller båt. Det raskaste er nok bil, litt avhengig av kor du bur, men båt er absolutt den finaste måten. Berre eit steinkast frå Kulleseid Telegrafstasjon ligg Kulleseidkanalen gjestehamn. Her er det mulig å leggja båten medan ein vitjar telegrafstasjonen.

Kategoriar
historisk
museum
Taggar
telegrafstasjon
museum
historie
Hero image

Kulturløypa

Kulturhistorisk vandring ved Sønstabøvågen I Kulturminneplanen for Bømlo (2020) er Sønstabø/Mehus omtala som eit viktig kulturlandskapsområde, turløypa (kart via lenkje) tek deg ut i delar av dette landskapet. Opphavleg var ho laga som eit ekskursjonsopplegg i geografi og historie ved Bømlo vidaregåande skule omkring tusenårsskiftet. Lendet er oversiktleg og lett å ta seg fram i. Postane 3 til 9 ligg i Storneset, 10 til 19 i Litlaneset. Vil du gå heile løypa, er post 14, Gullkronevikjå, høveleg rasteplass. Bilen kan du setja frå deg framfor kommunekaien nede i vågen. Ver gild å ta omsyn til beitedyr i marka – halda hunden i band og lata att grindene. I hekketida er det fint om du også har omtanke for fuglelivet, ærfugl og måse bur her. God tur! Tekst og bilete: Torleif Meling

Kategoriar
tur
historisk
kultur
Taggar
turløype
kulturminne
Hero image

Kurebu dagsturhytte på Goddo

Dagsturhytta Kurebu som lokalt heiter "Kurebuo" ligg i fint turterreng på Goddo. Det er fleire innfallsportar for å nå hytta. Hytta har ein liten vedovn, bibliotek med nynorske barnebøker og sittebenker inne- og utanfor. Her er det fint å ete matpakken og ta ein god pust i bakken. Det er ikkje lov å overnatte på hytta. Forlat hytta slik du ønskjer å finne den, rein og fin. Turbeskriving til hytta: Start gjerne ved Goddebrua (Kinnestraumen bru) og gå på merka løype til Kurebu. Stien er god og mykje nytta. Turen er i underkant av 1,5 km. Beregn ca. 30 minutt på turen. Andre startstader er å gå via Barmane, fra Kruneneset eller Ånderå. Om du vil forlenge turen, er det fint å gå rundt Araskårvatnet som ligg like ved dagsturhytta.

Kategoriar
tur
solnedgong
dagsturhytte
bibliotek
Taggar
dagsturhytte
vedovn
barnebibliotek
wc
nistetur
Hero image

Kvernavatnet, Langevåg

Du kjører på riksveg 541 til søra Bømlo. Ta av mot Andal og du finn stien 50 meter forbi parkeringsplassen ved vegen opp til BVA sitt anlegg på venstre hand eit lite stykke forbi gamle kyrkja. Turen til/frå Kvernavatnet kan du enten gå på ein traktorveg som går frå BVA sitt hus eller du kan gå på den godt merka kyrkjestien via Kvernehuset i Vorlandskogen. Stien anbefalast. Foto: Nils Magne Helle

Kategoriar
tur
Taggar
vatn
utsikt
benk
sti
traktorveg
Hero image

Langevåg Bygdatun

Langevåg Bygdatun er kultur og idrettsbygget i bygda. Her er det kafe, butikk, bank, lege og helsestasjon, tannlege, fysioterapeut, bedriftshelsetjeneste. Bak Bygdatunet finner du området med store steinalderfunn i Sokkamyra. På framsida over veien ligger Langevåg Gjestehavn. Det er toalett og dusjfasiliteter på Bygdatunet.

Kategoriar
kultur
aktivitet
Taggar
mat
dusj
toalett
bank
Hero image

Laurhammer Bedehus

På Laurhammer bedehus er det arrangement for for store og små, der Jesus står i sentrum. Det er barnelag, sundagssamling og eldretreff osv. Bedehuset kan leigast til ulike private arrangement. Laurhammer bedehus ligg 2 km frå Svortland sentrum.

Kategoriar
bedehus
Taggar
bedehus
Hero image

Lauritshola på Samnungsøy

Hola på Samnungsøya, der motstandsmannen Laurits Klubben gøymde seg etter at heimen hans vart brent ned av tyskarane i 1945, blir kalla Lauritshola. Det er sett opp eit minnesmerke der. Legg til ved steinbryggja og ta turen opp til hola.

Kategoriar
historisk
tur
Taggar
2.verdskrig
gøymestad
Hero image

Leikeplass ved Espira Finnås barnehage

Espira Finnås har eit stort uteområde med mange moglegheiter for leik og utforsking.

Kategoriar
leikeplass
aktivitet
Taggar
barnehage
Hero image

Leikeplass ved Espira Moster barnehage

Espira Moster ligger idyllisk til med sjø og skog like i nærleiken.

Kategoriar
leikeplass
aktivitet
Taggar
barnehage
Hero image

Leikeplass ved Espira Rubbestadneset barnehage

Området rundt Espira Rubbestadneset barnehage innbyr til kjekke leikestunder utanfor barnehagens opningstider. Leikeplassen finn du rett i nærleiken av Rubb Stadion.

Kategoriar
leikeplass
aktivitet
Taggar
leikeplass
barnehage
Hero image

Leikeplass ved Espira Salamonskogen barnehage

Uteområdet til Espira Salamonskogen barnehage er kjempestort og variert, og dei har sin eigen skog innafor gjerdet!

Kategoriar
leikeplass
aktivitet
Taggar
barnehage
Hero image

Leikeplass ved Hollund barnehage

I Hollund barnehage er det mange kjekke leikeapparat, og ein fin plass å ta med ungar å leike utanom opningstida til barnehagen. Silebanar, reiler, sandkasse, leikebåt og leikehus er nokre av attraksjonane her. Ein fin stopp på vegen er det òg om ein vil leggje ut på tur i Hollundsmarka.

Kategoriar
leikeplass
aktivitet
Taggar
barnehage
silebane
sandkasse
leikestasjonar
Hero image

Leikeplass ved Huset

Det flotte SFO-bygget på Foldrøy har namnet "Huset". Her finn du eit inngjerda uteområde med bla. zipline, leikeapparat, sandkasse, UFO-reile, slengtau og klatrevegg. "Huset" ligg rett ved sida av Foldrøy skule.

Kategoriar
leikeplass
aktivitet
Taggar
zipline
slengtau
leikeapparat
Hero image

Leikeplass ved Maurtua barnehage

Det flotte område til Maurtua barnehage er perfekt for leik, moro og utforsking. Barnehagen har Svortland barneskule, ungdomsskule, idrettsanlegg og svømmebasseng som næraste nabo. Rett ved sida finn du også inngangen til Fet-løypa.

Kategoriar
leikeplass
aktivitet
Taggar
leikeplass
barnehageområde
Hero image

Lykling kyrkje

Byggeår: 1912 Stad: Lykling Sitjeplassar: 200 Arkitekt: Viktor Nordan Verd å sjå: Døypefont i tre 1912, glasmåleri av Per Remfeldt. Lykling kyrkje vart bygd med bakgrunn i at vegen til Bremnes kyrkje både var lang og farleg, spesielt sidan dei fleste måtte komma sjøvegen. Kyrkja vart bygd av mellom anna Petter Oldereide og Oluf Stautland, og pengane kom frå gåver, bank, herads- og statstilskot. På 1960-talet måtte ein reparera og modernisera kapellet. Det vart samstundes bygd litt på kyrkja og ovnane vart tatt ut, slik at ein fekk plass til nokre fleire benker. "Lykling kyrkje - 90 år". Historisk tilbakeblikk ved Peter Hermansen i Lykling kyrkje 26. januar 2003.

Kategoriar
kyrkje
Taggar
kyrkje
Hero image

Lysløype på Langevåg

Ei kjekk lysløype som startar oppe ved idrettsbanen på Langevåg. Så går du gjennom granskog og over myrterreng på gruset vei. Det er plassert ut fleire piknikbord i løypa og du kan også ta ein avstikkar opp til vanntårnet på Langevåg. Der oppe er det flott utsikt rett vest i havet og mot aust har du Bømlafjorden med båttrafikken og ferja som krysser over til Buavåg. Foto: Monika Therese Ellingsen

Kategoriar
tur
solnedgong
Taggar
lysløype
havutsikt
rastebenk
vanntårn
Hero image

Melkevik

Hiskjo er ei øy på vestsida av Bømlo, like vest for utløpet av Kulleseidkanalen. Friluftsområdet dekker store areal på øya, og er eigna til ei rekkje friluftsformål. Eit populært badeområde på gode sommerdagar vest mot havet, og er ein fin plass for camping med telt. Det er elles to brygger og grill på området, samt eit toalett for dei som treng det. Også ein god plass for å legge ut kajakken og dra på tur.

Kategoriar
tur
badeplass
kajakk
båtfeste
camping
Taggar
sandstrand
bading
brygge
krabbar
telt
camping
grill
kano
Hero image

Minnesmerket på Espevær

Minnesmerke over falne/omkomne under 2.verdskrig, reist i 1946 – 48.

Kategoriar
historisk
Taggar
minnesmerke
2.verdskrig
Hero image

Minnesmerket ved Bømlo kyrkje

Minnesmerket ved Bømlo kyrkje.

Kategoriar
historisk
Taggar
2. verdskrig
minnesmerke
Hero image

Minnesmerket ved Børøyfjorden

Minnesmerket ved Børøyfjorden er ei minnestøtte over mannskapet på eit engelsk fly som styrta i fjorden tidleg om morgonen 13. august 1941.

Kategoriar
historisk
Taggar
minnesmerke
2.verdskrig
Hero image

Minnesmerket ved Bremnes kyrkje

Minnesmerket utanfor Bremnes kyrkje er ein minnestein over falne bremnesingar i krigen 1940-1945. Steinen er reist av Bremnes kyrkjelyd år 1947.

Kategoriar
historisk
Taggar
minnesmerke
2.verdskrig
Hero image

Minnesmerke ved Lykling kyrkje

Minnesmerke ved Lykling kyrkje er ein bauta med oversikt over dei som fall under 2.verdskrig, inkludert krigsforliste, på veg til England med "Blia", og dei som døydde i utlandet.

Kategoriar
historisk
Taggar
minnesmerke
2.verdskrig
Hero image

Minnesmerke ved Moster gamle kyrkje

Minnesmerke ved Moster gamle kyrkje

Kategoriar
historisk
Taggar
minnesmerke
2. verdskrig
Hero image

Minnesmerke ved Moster kyrkje

Minnesmerke ved Moster kyrkje.

Kategoriar
historisk
Taggar
minnesmerke
2. verdskrig
Hero image

Mørkedalsfjellet (Ådno)

Følg bilvegen til Kallevåg. Du tar av på Kallevåg ved den nedlagde butikken. Ved bilvegen ned til snuplass er det skilt merka "Ådno". Frå Ådno (102,4 moh) har du flott utsyn over bygda og Bømlafjorden. Det er og ein utsiktskuppel der. Foto: Christin Antonsen

Kategoriar
tur
Taggar
utsiktspunkt
varde
Hero image

Moster amfi

Moster Amfi er eit kultur-og opplevingssenter på historisk grunn på Moster. Her kan du oppleve historia om når kristenretten vart innført i Noreg og besøkje Olav Tryggvason si kyrkje. Her er og ei utstillinga i religionshistorisk senter, som er ei oppleving for både store og små. Det same er geologiutstillinga i tunnellen under amfiet. I tillegg arrangerer me ei rekke kulturopplevingar både på utendørsscena, i amfisalen og i kafeen. Det er og eit bibliotek i amfiet, der ein får lånt bøker.

Kategoriar
historisk
bibliotek
kunst
kultur
Taggar
amfi
utandørsscene
kulturopplevingar
musikal
mostraspelet
kafé
historie
geopark
steinriket
Hero image

Moster gamle kyrkje

Moster gamle kyrkje er eit av dei enklaste kyrkjebygga i landet, og står på historiske Moster. Den vert ofte omtala som Noregs eldste kyrkje. Snorre fortel at Olav Tryggvason feira messe og grunnla ei kyrkje her i 995. Olav den heilage og biskop Grimkjell heldt ting på Moster i 1024 der kristenretten eller kyrkjeordninga i Noreg blei innført. Les meir om kyrkje i lenkja under.

Kategoriar
historisk
kyrkje
Taggar
kyrkje
moster amfi
kristenretten
Hero image

Moster kyrkje

Byggeår: 1874 Stad: Eikeland, Moster Sitjeplassar: ca. 200 Arkitekt: Peder Andreas Blix Rundt 1860 byrja ein å snakka om å byggja ei ny kyrkje på Moster. Den gamle var for trong, ja - i periodar var det nødvendig å ha dørvakter for å passa på at utanbygdsfolk ikkje slapp inn før dei fastbuande på Bømlo var på plass. Det var store diskusjonar om kvar den nye kyrkja skulle plasserast. Svært mange meinte at kyrkja måtte stå så nær den gamle kyrkja som mogleg. Etter ei tid vende dei seg til departementet for at dei skulle ta ei avgjerd om plasseringa. Dei returnerte eit kart med eit kryss om lag det som skulle vera midtpunktet i soknet. Akkurat der, som var Tungeneset, var ikkje ein høveleg plass, og til slutt enda dei opp på Eikeland. Her var det kort veg frå sjøen, og i dei tider kom dei fleste kyrkjefolka sjøvegen. Den nye kyrkja på Moster vart bygd i 1874, og er ei trekyrkje. Ein del av inventaret frå den gamle kyrkja vart teke med til den nye kyrkja, men dette er no sett attende. Då den nye kyrkja var ferdigstilt, vart Moster gamle kyrkje seld til "Foreningen for Norske Fortidsminnemerkers bevarelse". Då kyrkja hadde 100-årsjubileum i 1974 vart det gjort ein del restaureringsarbeid. Her kan nemnast måling innvendig og inventaret, våpenhuset vart utbygd med plass for toalett og ny trapp.

Kategoriar
kyrkje
Taggar
kyrkje
Hero image

Moster museum

Tek du turen innom Moster museum, er det som å ta turen inn i gamle dagar. Museet er drive av Moster sogelag, og har ei eineståande samling av gjenstandar som viser lokalhistoria til bygda.

Kategoriar
historisk
museum
kultur
Taggar
lokalhistorie
Hero image

MS Venemøy

Velkommen ombord i MS Venemøy, ein charterbåt med passasjerkapasitet på 38 personar. I charterturer eignar den seg best frå 15-25 passasjerar. Venemøy er 15 meter lang, og har tre salongar der to av dei har god utsikt. Båten har i tillegg god dekksplass som gjev moglegheit for å nyte den vakre naturen frå dekk. Vi kan tilby turer frå øy til øy med Venemøy. I vakre Sunnhordland har vi fjordar, samlingar av holmar, attraksjonar og alt i alt ei nydelig og kanskje litt gløymd kystperle. Dette gjev oss eit hav av moglegheiter til å skapa gode og unike opplevingar saman med dykk. For oss er ingen tur for liten, og heller ingen for stor. Ta gjerne kontakt, og kom med dine forslag og ynskjer for turar. Vi på Venemøy skal prøve å skape ei fin oppleving som gjev dykk nye minner det er verdt å ta vare på. Vi gler oss til turar og opplevingar saman i vakre Sunnhordland.

Kategoriar
båttur
Taggar
chartertur
havet
solnedgong
øyriket
opplevingar
aktivitet
Hero image

Narravik

Narravik er ei fin lita badevik vest for Mosterhamn, med ein stor og slett grasbakke. Her er det gode forhold for bading, både fra strand og svaberg, og for stangfiske. Her finn du også ein spanande liten eventyrskog, grillstad, toalett og gode parkeringsforhold. Du finn fram til Narravik ved å køyre mot Mosterhamn og ta av frå RV 542 mot Notlandsvågen (FV 15).

Kategoriar
badeplass
fiskeplass
Taggar
strand
grillplass
eventyrskog
grasbakke
svaberg
wc
Hero image

Nesse båtlag i Tussavikjo

Skal du sjøsetja eller dra opp båten din, kan det gjerast på båtopptrekket på Tussavikjo for ein rimeleg penge. Kom med båttilhengaren din helst på flo sjø. Båtopptrekket er også målgang for Tussaløpet.

Kategoriar
båtlag
Taggar
utsettingsrampe
båtopptrekk
båthamn
Hero image

Nillo på Skjeret

Den legendariske Nillo - Pernille Waage (1898-1992) - heldt til i Landhandelen på Skjeret. Ho var kjend for den spesielle butikken sin og Nillo på Skjeret var ein institusjon i lokalsamfunnet. Nillo er borte, men butikken finst framleis og fungerer som eit levande museum. Butikken er open kvar sumar.

Kategoriar
historisk
museum
Taggar
landhandel
gjærbakst
museum
bunkring
bensin
diesel
Hero image

Ølsmaking

Bømmeløen Bryggerhus held til heilt sør på Bømlo i Langevåg. Me er eit lite mikrobryggeri som starta opp produksjon av hand bryggarøl på seinsommaren 2016, og fekk i oktober samme år kommunalt løyve for ølutsal. Her kan du ta med vener, familie eller kolleegaer og komme på ølsmaking. Ølsmaking må tingast seinast tre veker i forkant, grunna søknad om ambulerande sjenkeløyve. Velkommen skal de vere!

Kategoriar
aktivitet
Taggar
ølsmaking
Hero image

Plassaholmen

Nordaust i Barmane finn du idylliske Plassaholmen, med flott kai, flytebrygger, lune viker og små grusstrender omkransa av bjørk og pil.

Kategoriar
badeplass
båtfeste
fiskeplass
kajakk
Taggar
strand
flytebrygge
lunt
rastebenk
strandkrabbar
grillhytte
Hero image

Rogøysundet

Rogøysundet er ein flott plass for padling. Ett flott og variert landskap. Det er også ein god plass for dorging.

Kategoriar
fiskeplass
kajakk
Taggar
fiskelykke
dorging
Hero image

Røyksundkanalen

Røyksund har sitt austre innløp fra Stokksundet og via det smale løpet ved sydspissen av Sørneset. Djupna her er kun 1,6 meter. Elles er det grunt (1-1,5 meter) - men godt merka - gjennom Røyksund.

Kategoriar
kanalane
kajakk
Taggar
kanal
kajakk
båtliv
Hero image

Rubbestadneset aktivitetspark

I Rubbestadneset aktivitetspark finn du utandørs treningsapparat og ein «pumptrack» der ein kan nytte sykkel, sparkesykkel, rollerblades eller skateboard.

Kategoriar
aktivitet
Taggar
aktivitetspark
sykkelløype
treningsapparat
Hero image

Rubbestadneset Frisbee

Frisbeegolf-banen med 9 korger er nå på plass og parken er åpen for alle som har lyst til å forsøke seg

Kategoriar
tur
aktivitet
Taggar
frisbee
sport
Hero image

Rundtur i kulturløya i Mosterhamn

Denne rundturen i Mosterhamn tek deg innom dei store kulturhistoriske hendingane på Moster. Turen startar i Moster amfi og går til Kyrkjestølen og Olavshola før du når toppen av Vetahaugen. Der finn du steinkrossen som vart avduka av kong Håkon VII ved 900-årsjubileet i 1924, og her oppe kan du også skoda ut over hav og landskap, kyrkja, minnestøttene, statuen av Tora Mostrastong og kongesteinen. Kan du sjå for deg vikingskipa koma seglande inn fjorden for 1000 år sidan? Vidare går turen innom ulike element frå Steinriket Bømlo, og til slutt endar du opp i amfiet igjen. Les meir på lenka under.

Kategoriar
kultur
historisk
tur
Taggar
tora mostrastong
steinkross
vetahaugen
kongesteinen
olavshola
steinriket bømlo
Hero image

Sakseidbeitelen

Flott utsiktspunkt midt på Bømlo som er eit mykje brukt turmål av lokalbefolkningen. Kjør på riksveg 541 til Sakseid T-en. Parker gjerne hos Monter, Finnås og gå opp på skogsveg på motsatt sida av veien. Merka sti til topps.

Kategoriar
tur
Taggar
Hero image

Siggjo

Siggjo er ein av dei mest populære toppturane på Bømlo, og kommunen sitt høgste fjell med sine 474 meter over havet. Fjellet har ein karakteristisk profil, og er synlig fra store deler av Sunnhordland. For mange er det eit viktig seglingsmerke når dei er ute til havs. På klåre dager ser ein heile Sunnhordland frå toppen, og heilt inn til Folgefonna. Og er du der på kvelden, er det rein magi når sola går ned i havet.

Kategoriar
tur
solnedgong
Taggar
fjelltur
topptur
vulkan
Hero image

Sion, Mosterhamn

Frikyrkjeleg menighet med aktivitetar for heile familien.

Kategoriar
bedehus
Taggar
bedehus
Hero image

Sjøleik og sightseeing på sjø

Opplev fleire av attraksjonane i området i og rundt Brandasund hos Brandasund kultur & fritid. Dei arrangerer rib-turar, spektakulære badeturar, turar til og rundt Slotterøy fyr, opp til Austevoll og Bekkjarvik gjestgiveri, eller til Fitjar og ELØ og såpekokeriet der, samt andre opplevingar i og ved havet. Dei har ei eiga brygge til å leggje ut kajakkar på, og leiger også ut kajakkar som er eigna til fiske. Sjekk ut inspirasjonsfilm på nettstaden deira i lenka under!

Kategoriar
aktivitet
kajakk
Taggar
slotterøy fyr
teambuilding
familiemoro
guttetur
jentetur
kajakkleige
rib
Hero image

Skippervik Frisbee

Skippervik Frisbeegolfklubbs 18 holsbane finn du på idylliske Vika, sør på Bømlo. Foto: Bømlonytt

Kategoriar
aktivitet
Taggar
frisbee
utsikt
Hero image

Skotåsen

Start frå parkeringsplass ved gamle gravplassen (same som tur til Juskevika) i Foldrøy. Gå opp midt i bakken mot Foldrøy og ta til høgre på merka løype. Ny flott grusveg heilt fram til Skotåsen. Kan også starta frå parkeringsplassen ved avkjørsel "nye 542" til Foldrøy. Gå langs fortau og ta av på grussti opp til Skotåsen. Begge trasèer kan ein ha med barnevogn, siste bakken er dog veldig bratt. Sittebenk på toppen. Flott familietur.

Kategoriar
tur
Taggar
grusveg
akebakke
rastebenk
Hero image

Slåtterøy fyr

Heilt nord i Bømlo ligg Slåtterøy fyr. Der har det vist veg inn i Selbjørnsfjorden og vidare langs leden inn mot Bergen sidan 1859. Slåtterøy fyr ligg også strategisk til i forhold til den gamle handelsstaden Brandasund på Gisøya, naboøya i sør. Særleg under sildeperioden på 1800–talet var dette ein viktig plass for fiskarar som kom for å hausta av havet ute på Sørafeltet. Treng du båtskyss ut til Slåtterøy Fyr? Ta kontakt med Brandasund Kultur og Fritid, ved Jostein Waage (+47 975 66 056) Tekst: Per Roger Lauritzen Foto: Jon Olav Rolfsnes

Kategoriar
historisk
solnedgong
båtfeste
Taggar
fyrtårn
overnatting
havgap
sjøluft
Hero image

Sokkamyra

Sokkamyro på Langevåg er ikkje eit steinbrot, men ein verkstadbuplass for steinalderfolka som bearbeidde grønstein frå Hespriholmen. I Sokkamyra kan mange svar på korleis steinalderfolket levde, enno ligge uoppdaga.

Kategoriar
historisk
Taggar
steinriket bømlo
Hero image

Sølvrusteklubben

Sti frå parkeringsplassen frå Siggjarvåg. Stien går forbi Nyastemmo, som tidlegare var sag og mølle. Utsiktspunkt mot Finnåsvatnet frå toppen av Sølvrusteklubben. Stien går tilbake over Laksakaret mellom Finnåsvatnet og Holmedalsvatnet. Foto: Nils Magne Helle

Kategoriar
tur
Taggar
badeplass
vatn
rastebenk
Hero image

Steganeset båthamn

På vestsida av Goddevegen finn ein Steganeset båthamn. Har ein båt liggjande i denne hamna, er det kort veg ut på havet for å fiske. For å få tilgang til båtplass og fasilitetar her, må ein søkje Urangsvåg båtlag. Ein kan leige båtheis i hamna.

Kategoriar
båtlag
Taggar
båtplass
båtheis
båthamn
Hero image

Steganesvatnet

Lang Goddevegen på veg ut mot Brandasund, finn ein Steganesvatnet. Her er det fint å bade om sommaren, og skeise om vinteren. Bading er best når vatnet er blitt litt varmt, og skeising når det er trygg is på vatnet. Nærmaste offentlege parkeringsplass er ved Kinnestraumen bru.

Kategoriar
badeplass
Taggar
Hero image

Stongervågen rundt

Denne løypa er 3,5 km og tar omlag 45 minutt frå Stangarvågen, og rundt til Brubrekka. Løypa startar frå Rolfsnesvegen inn til ein skogveg inst i Stangarvågen. Terrenget er lett, med delvis grusa stier. Løypa eignar seg fint for ein familietur, sjølv om delar av turen er myrlendt. Litt over halvvegs ved vatnet blir det litt klatring, men vel over kan du belønna deg sjølv med godt ferskvatn. Stien sluttar/startar like ved brua i Brubrekka.

Kategoriar
tur
gapahuk
Taggar
gapahuk
bålpanne
vatn
rundløype
Hero image

Storaneset (Langaneset)

Totlandskogen er å rekna som den siste urørte skog og utmark på Moster. Området ligg i idylliske omgivnadar langs Bømlafjorden i aust og sør, Børøyfjorden i vest og garden Totland i nord (startkoordinat: 59.691523 - 5.343498). Løypa består av i alt fire delløyper. Dei fører deg langs fjord og svaberg inn til to innelukka pollar, Trøytarosen og Tjørnanespollen og vidara sørvestover på merka sti til Storaneset. Ynskjer du å nyta den finaste utsikten i området, kan du søkja inn i skogen og ta ein avstikkar til det høgaste punktet i området, Varhaugen. Herifrå kan du sjå Kvinnheradsfjella i aust via Sveiolandet til Sletta i sør (havstykke utanfor Haugesund). Mot vest ser du Børøy, Straumøy og Barane, og Langevåg lengst sør. Børøyfjorden er noko for seg sjølv, med sine mange holmar og pollar. Siggjo (Bømlo sitt høgaste fjell) er som eit bakteppe mot nord.

Kategoriar
tur
Taggar
turløype
skog
myr
utsiktspunkt
Hero image

Storavatnet

I kommunesenteret på Bømlo ligg Storavatnet. Her er eit fint parkområdet nede ved kyrkja, ein finn Blia-monumentet, det er ein sti der ein kan gå langs vatnet ned mot austre del av sentrum, og her er ein fin plass å sitje og sole seg på gode dagar. Det er og mogleg å ta med seg ein kajakk å setje på sjøen her, eller ein kano, og padle rundt på vatnet. Det er òg ei flytebrygge ved kulturhuset.

Kategoriar
historisk
kajakk
Taggar
vatn
park
blia
Hero image

Store Mælandssåta

Store Mælandsåto kan skilta med en flott gapahuk kalla "Karlsbu". Her er det laga traktorveg fra Mæland heilt til topps. Toppen kan lett sjåast med mobil antenna på toppen og god utsikt i alle kantar. Det er lagt ut hyttebok i "Karlsbu". Her er det utrulig flott utsikt når véret er både fint og stormar som verst. Parker ved "snekkerverstad" på Gilje (før Vaktmestertjeneste, gå 100 meter vestover hovudvegen til første sving. Der tek du første veg til høgre. Gå inn grinda på ein liten traktorveg. Kan også gå frå Svortland Skule. Foto: Nils Magne Helle

Kategoriar
tur
solnedgong
gapahuk
Taggar
gapahuk
rundtur
traktorveg
utsiktspunkt
7-fjells turen
Hero image

Tennisbane

I Skogalivegen på Foldrøy finn du ein tennisbane som er open for alle mellom klokka 09.00-21.00.

Kategoriar
aktivitet
Taggar
tennisbane
Hero image

Tollhagen mat og kunst

Tollhagen mat og kunst ligg rett ved sida av Moster Amfi. Matserveringa og kunstutstililng er kun ope ved gitte høve, som for eksempel ved framføring av Mostraspelet eller musikalar i amfiet. Følg med på Facebook-sida deira for å sjå opningstider.

Kategoriar
kunst
Taggar
mat
kunst
Hero image

UFO-ringen på Espevær

Det er skrive side opp og side ned om UFO-ringen på Espevær - ringen på bakken som ingen enno har funne ei fornuftig forklaring på. Området der ringen vart oppdaga for over 40 år sidan, blir flittig besøkt, og dei aller fleste blir imponert og prøver seg med si eiga forklaring på fenomenet. Korkje forskarar eller folk frå forsvaret som har vore på staden har kunne seie kva ringen kunne komme av, så dermed lever teorien vidare om at det må ha vore ein UFO som landa der i 1975. Uansett - besøkjer du vakre Espevær så må du ta turen ut til området, som det er fint oppmerka turløyper til.

Kategoriar
historisk
tur
Taggar
ufo
Hero image

Ulvesøy

Friluftsområdet består av fleire øyer og holmar, der Store Ulvøya er den dominerande. Dette er eit eldorado for båtfolket, med mange fine viker, svaberg og urskog av gran og furu. I Vestre Vågen finn du flytebrygge og grillhus.

Kategoriar
badeplass
båtfeste
fiskeplass
gapahuk
Taggar
flytebrygge
strand
grillhus
sumaridyll
rastebenkar
Fiskeplass
svaberg
Hero image

Urangsvåg båthamn

Innerst i Urangsvågen har Urangsvåg båtlag ei båthamn. For å få tilgang til båtplass og fasilitetar her, må ein søkje Urangsvåg båtlag.

Kategoriar
båtlag
Taggar
båtplass
båthamn
Hero image

Utslåttøy - "Slottet"

Utslåttøy er ei øy ute i havgapet, der sjøen vaskar øya kvit om vinteren. Ein må ha båt for å komme til, og det er eit båtfeste på sørsida av øya, kort veg frå kaien på Skinnhuenest. Her kan ein gå opp til ein liten lagune på øya, og her er gode forhold for grilling og camping. Hugs myggspray frå mai - oktober!

Kategoriar
badeplass
tur
camping
Taggar
telt
grilling
Hero image

Vardane, Søre Sele

Turen til Vardane (123 moh). Løypa er godt merka, og ein har god utsikt frå toppen. Det er litt vått i løypa dersom det har regna. Det er også lagt ut tau til å halda seg i, på de få bratte partia, der fjellet kan vera litt sleipt. På toppen er det flott utsikt over storhavet. Det er og mulig å gå turen som ei rundløype, då løypa blir 4 km, som merka i starten av turen. Foto: Gutta på tur

Kategoriar
tur
Taggar
rundløype
havutsikt
Hero image

Vedvika

Vedvika ligg i Vorlandsvågen, like nord for Langevåg, på søraustsida av Bømlo. Her finn du fin badeplass, flytebrygge, toalett, gapahuk, gode parkeringsforhold og fine turmoglegheiter i området rundt.

Kategoriar
badeplass
båtfeste
kajakk
gapahuk
Taggar
strand
gapahuk
wc
flytebrygge
Hero image

Veggmåleriet på Grutle

Det flotte veggmaleriet vart måla av Steffen Hestenes i 1939. Kunstverket finn du nederst i Husabrekka. Her finn du også ein rastebenk.

Kategoriar
historisk
kunst
Taggar
veggmåleri
rastebenk
kunst
Hero image

Vikinggrava ved Brumsund

På veg ut til Brømsund kan ein ta ein svipptur innom 40 gamle vikinggraver.

Kategoriar
historisk
Taggar
vikinggrav
viking
Hero image

Vitanaustet

Kjent naust på Rolfsnes. Er ein fin plakat på naustet der ein kan lesa seg opp om sjølve "Vitanaustet".

Kategoriar
historisk
Taggar
naust
rolfsnes