Hero image

Ofte stilte spørsmål

Saker me veit folk lurer på

Korleis reiser eg til Bømlo ?
Det er mange måtar å komme seg til Bømlo på. Anten via hurtigbåt via Skyss frå Bergen, buss frå Kystbussen til Føyno frå Stavanger eller Bergen. Fly via Stokken flyplass på Stord. Spreke stordingar kan også sykle heile vegen frå Stord over bruene.
Kva tyder ikona rundt om kring?

Opplevingar er merkja med ei stjadne ikon

Overnatting er skildra med ei seng ikon

Handel har fått ei handlevogn ikon

Eg les ikkje nynorsk, kva gjer eg?

Er du ikkje røynd i nynorsk finnes det teknologi som kan hjelpe på. Dei fleste nettlesarar har moglegheit til å oversetje for deg. Innstillingar for Chrome finn du her.

Eg fann noko innhald som ikkje var riktig, kva skal eg gjera?

Då sender du oss ein epost på on.rnolmob@tsop. Så skal me ordne opp.

Denne løysing hadde vert kjekt å ha for min kommune, er det mogleg?

Sjølvsagt, nettstaden er bygd opp slik at din kommune kan raskt komme i gang med likt oppsett. Berre ta kontakt så ordnar me.

Bømlakortet

Bømlakortet er eit kort du kan nytte på ei rekkje handelsstader på Bømlo.

Bla deg gjennom alt som skjer på Bømlo

Visit Sunnhordland

For deg som vil oppleve meir!

Aktivitet for Alle

ei oversikt over fritidstilbod på Bømlo, Fitjar og Stord

Opplev Bømlo er drifta av Bømlo Næringsråd

Banner Image