Noko som manglar?

Er det ein stad som manglar? Legg inn ein tittel, skildring og peik det ut i kartet. Så vil me gå gjennom forslaget og publisere når me har funne høveleg bilete. Er du ei verksemd på Bømlo som høyrer til her? Ta kontakt direkte med post@bomlonr.no så får du skreddarsaum.

Skjema

Legg ved lenkjer til bilete i skildringa via imgur.com, imgbb.com, pasteboard.co eller ei anna teneste.

Du kan også sende bilete til post@bomlonr.no med emnefelt som er lik tittel på innsendinga, så vil me leggje dei til.